Behandler betaling.

Story House Egmont A/S

Handelsbetingelser

Story House Egmont A/S
Stroedamvej 46
2100 Copenhagen
CVR 83131128

Aftalens indgåelse

Når du køber et abonnement på mitblad.dk, indgår du aftale med Story House Egmont A/S.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På din profilside på mitblad.dk kan du til enhver tid se dine kvitteringer, og om dit abonnement er aktivt. Derudover kan du på din profilside printe kvitteringer for alle dine køb.

Sådan fungerer dit abonnement

Såfremt du har købt et abonnement på et fysisk blad, så fremsendes dette senest på udgivelsesdatoen. Såfremt du har købt et abonnement på et e-magasin (digitalt magasin), så har du tilgang til dette senest på udgivelsesdatoen.

Hvis ikke andet er nævnt, er abonnementet løbende, dvs. at det efter introduktionsperioden automatisk fortsætter til gældende normalpris, indtil det opsiges. Gældende normalpriser kan ses på mitblad.dk/normalpriser.

Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Forudsætninger for køb og/eller brug af e-magasiner

Du kan få adgang til et e-magasin enten som en tilføjelse til dit abonnement på et fysisk blad (når dette tilbydes) eller ved at tegne et abonnement på et e-magasin.

For at kunne læse e-magasiner skal du have en velfungerende internetadgang og en e-mailadresse, og du skal have adgang til en tablet eller en smartphone med enten iOS eller Android- styresystem. Dit styresystem må dog maksimalt være ét år gammelt.

Brug af e-magasiner må kun ske til privat brug. Brug af e-magasiner i kommercielle og offentlige sammenhænge er ikke tilladt.

Et abonnement på et e-magasin indeholder funktioner, som gør det muligt at foretage en midlertidig lagring af indhold på de forskellige enheder, som dette indhold kan tilgås, når du er offline. Du har adgang til dette indhold, så længe du har et gyldigt abonnement. Det er ikke tilladt at tilegne sig dette indhold via andre mekanismer end dem, som er tilgængelige via abonnement. Indholdet må således ikke kopieres og/eller på anden måde gøres tilgængeligt.

Medlemskab af bogklubber

Sådan fungerer dit medlemskab af en bogklub. 

Vi tilbyder at levere bøgerne til adresser i Danmark, dog ikke Grønland eller Færøerne.

Når vi har modtaget din bestilling, leveres 1. bog til din postkasse 1-2 uger efter.
I enkelte tilfælde kan leveringstiden være op til 4 uger.
Derefter vil du løbende, periodisk modtage de følgende bøger i serien.
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab.
Samtidig med modtagelse af bogen, vil du modtage en separat faktura.
Såfremt du ikke har betalt fakturaen rettidigt, vil vi sende dig en eller flere påmindelser hvor der vil være et påmindelsesgebyr.
Hvis du efter påmindelser, stadig ikke har betalt, så sender vi det skyldige beløb til inddrivelse hos vores advokat.

Betaling

Hvis du vælger at betale dit abonnement med kreditkort eller MobilePay, accepterer du samtidig, at Story House Egmont automatisk kan trække penge på dit kreditkort, hver gang abonnementet fornyes. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på din profilside på mitblad.dk.

Såfremt du ikke har opdateret dine betalingsoplysninger rettidigt, vil dit abonnement blive opkrævet via girokort, hvortil der pålægges et girokortgebyr på 49,- per udsendt girokort.

Du kan også vælge at tilmelde din betaling til Betalingsservice. Ved tilmelding til Betalingsservice vil vi automatisk sørge for, at pengene trækkes på din konto, hver gang dit abonnement skal fornyes, medmindre du rettidigt har opsagt dit abonnement. Betalinger via Betalingsservice pålægges et gebyr på 12 kr. pr. betaling.

Hvis du har valgt at betale dit abonnement via girokort, så sender vi dette til dig, enten sammen med dit blad eller i et selvstændigt brev. Der pålægges et girokortgebyr på 49,- per udsendt girokort. Du bedes betale dette indbetalingskort inden forfaldsdatoen. Ved manglende betaling sendes en rykkerskrivelse pålagt gebyr på kr. 100 pr. stk. Vi sender i alt tre rykkerskrivelser til dig. Såfremt du stadig ikke har betalt for dit abonnement, så sender vi det skyldige beløb til inddrivelse hos vores advokat.

Til udlandet inkl. Grønland og Færøerne pålægger vi porto, der modsvarer vores omkostninger. Se prisen til de enkelte lande på mitblad.dk.

Introduktionstilbud og køb af gavekort/gaveabonnement

Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement på et magasin, kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et introduktionstilbud. Hvis du tidligere har abonneret på dette magasin, kan du ikke benytte dig af et introduktionstilbud på samme leveringadresse før tidligst seks måneder efter, at dit seneste abonnement er ophørt. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af abonnementet.

Køb af gavekort og gaveabonnement

Gavekort og aktiveringskoder til gaveabonnementer er gyldigt i 12 måneder fra købsdato. Hvis ikke gavekortet eller gaveabonnementet aktiveres inden for de 12 måneder, så vil gavekortet eller gaveabonnementet være ugyldigt. Du kan se udløbsdato på dit gavekort, når købet er gennemført.

Fortrydelsesretten for køb af gavekort eller gaveabonnement er 14 dage. Hvis du ønsker at tage brug af din fortrydelsesret bedes du kontakte vores kundeservice. For mere information se næste afsnit om fortrydelsesret. 

Indehaveren af gavekortet kan inden udløbet og op til 12 måneder efter anmode om at få tilbagebetalt beløbet. Dette kræver at gavekortet eller gaveabonnementet er ubrugt, det vil sige at gavekortet ikke er aktiveret. Udbetalingen vil ske ved overførsel til pengeinstitut.

Gavekort og gaveabonnementer kan kun indløses til levering i Danmark, og kan ikke ombyttes til andre aktuelle tilbud.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement i 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager dit første magasin eller en gavekortkode. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement eller gavekortkode i brug. I praksis betyder det, at du ikke er påbegyndt læsning af et magasin, har aktiveret en gavekortkode og/eller har downloadet et magasin eller andet indhold til din tablet eller din smartphone. Hvis du ønsker kontantindløsning af værdien af dit gavekort skal dette ske gennem direkte kontakt til Kundeservice. Der opkræves et gebyr på 50 kr. uanset gavekortets værdi. 

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dagesfristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Story House Egmont A/S, Stroedamvej 46, 2100 Copenhagen.

Story House Egmont refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. OBS! Du hæfter selv for portoudgifter.

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den igangværende abonnementsperiode.

Ønsker du at opsige dit abonnement med kortere varsel (dog minimum med en måneds varsel), bedes du ringe til os. Er der binding på abonnementet, kan det først opsiges efter bindingens udløb.

Opsigelse af abonnementet sker på din profilside på mitblad.dk. Her kan du også se, hvornår din nuværende abonnementsperiode udløber.

Manglende betaling eller nægtet modtagelse af blad betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig ikke for betaling

Ændring af dine oplysninger

Har du ændringer til dit abonnement, f.eks. adresseændringer, ændring af betalingsperiode, tilmelding til Betalingsservice med mere, gøres det på profilsiden på mitblad.dk. Det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked herom. Ændringer skal meddeles senest 14 dage før, de skal træde i kraft. Det samme gør sig gældende for midlertidig adresse eller ferieadresse.

Introduktionstilbud og tilbud der inkluderer en velkomstgave

Indeholder dit velkomsttilbud en gave, sendes denne senest tre uger efter, at din indbetaling er registreret.

Hvis du tegner et abonnement med en tilhørende velkomstgave, hvor modtageradresse er en anden end betaleradresse, sendes gaven altid til betaler. Det gør sig dog ikke gældende, hvis betaler er bosiddende i udlandet. I dette tilfælde kan der kun tegnes abonnement uden gave.

Har du ikke hentet pakken inden for tidsfristen, kan den gensendes mod betaling på 75 kr. til dækning af porto og ekspedition.

Pakken bliver leveret med DAO til en pakkeshop nær dig, så derfor vigtigt at oplyse korrekt adresse, e-mail og mobilnummer.

Vi tager forbehold for udsolgte gaver.

Når du giver et abonnement i gave til en anden, så fortsætter abonnementet indtil det opsiges, medmindre andet er oplyst i tilbuddet. Indbetalingskort sendes til den oprindelige betaler.

Ophavsrettigheder

Al indhold i både de fysiske magasiner samt i e-magasinerne samt alt andet indhold relateret til levering af disse ydelser tilhører Story House Egmont A/S eller tredjeparter. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftlig samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Du kan alene bruge indholdet på enheder, som du eller din husstand selv disponerer over til personlig brug. Uautoriseret brug kan indebære brud på gældende lovgivning, og Story House Egmont A/S forbeholder sig retten til at retsforfølge dig for sådanne krænkelser.

Ændringer i vilkår og priser

Story House Egmont kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

Story House Egmont kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne på mitblad.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning, fra ændringen træder i kraft.

Fordelsklubben

Så længe du er abonnent, får du automatisk rabat på fordelsshoppen. På mitblad.dk/fordele finder du produkter og events, der udbydes i en begrænset periode og i et begrænset antal. Du logger ind med dit kundenummer for at opnå rabatten.

Vi annoncerer løbende med nye varer og fordele. Du kan se dine fordele i annoncer i bladet og på shop.fordel.dk.

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine ved at benytte profilsiden på mitblad.dk. Læs mere om hvordan vi behandler dine persondata her.

Elektronisk henvendelse

Ved oprettelsen af et abonnement giver du os samtidig samtykke til, at Story House Egmont må kontakte dig via e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold og lign. vedr. abonnementet. Du kan når som helst afmelde dette, enten direkte på mitblad.dk, i e-mailen eller ved at sende en mail til kontakt@mitblad.dk.

Tvister

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. En klage kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk/. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@mitblad.dk.

Reklamation over manglende levering

Modtagelse af reklamation på ugeblade skal ske indenfor 7 dage på ugeblade og 14 dage på månedsmagasiner.

Det er kun muligt at få efterleveret den udgivelse der er aktuel på reklamationstidspunktet.

Andet

Tilbud gælder ikke i Grønland, på Færøerne eller i udlandet. Se under særlige tilbud til udlandsabonnementer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter alle hverdage mellem kl. 9-15 på telefon 7020 3100. Du bør altid have dit kundenummer klar, når du ringer.


Brug for hjælp
Skriv til os
Skriv til vores kundecenter her

Ring til os
Ring til kundecenter
Hverdage fra 9-15
  70 20 31 00

Spørgsmål
FAQ - Ofte stillede spørgsmål