Story House Egmont A/S

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

For Story House Egmont A/S

 

1    Introduktion

1.1    Denne Privatlivspolitik beskriver Story House Egmont A/S’ s online praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tilbud på produkter og tjenesteydelser til dig på denne hjemmeside: mitblad.dk. 

2    Dataansvarlig

2.1    Story House Egmont A/S’, Strødamvej 46, 2100 Kbh Ø er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3    Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1     Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et af følgende formål:

a)     at levere produkter og tjenesteydelser som du har bestilt;

b)    at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

c)     for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

d)    for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;

e)     for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;

f)      for at kunne sende dig en fødselsdagsgave;

g)    for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

h)    Hvis du har oprettet et abonnement for at kunne gemme oplysninger om dig og dit indhold og for at forstå dine præferencer og gøre os i stand til at personalisere vores markedsføring, og derved markedsføre mere relevante varer og tjenesteydelser til dig på baggrund af de oplysninger, som du selv frivilligt angiver i forbindelse med oprettelse eller brug af dit abonnement. Logikken bag den automatiske behandling er, at vi på baggrund af cookies og indtastet data tilpasser og målretter vores markedsføring i overensstemmelse hermed;

i)    for at forbedre it-sikkerheden og videst muligt forhindre bedrageri og misbrug;

j)    hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke;

k)    hvis du samtykker til markedsføringscookies (cookies fra tredjeparter), er det for at videregive oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, til samarbejdspartnere og andre tredjeparter til brug for direkte markedsføring [du kan se vores cookiepolitik her];

l)    hvis du samtykker til præference- og statistik-cookies anvender vi dine personoplysninger til at regulere visse funktioner på hjemmesiden, og vi videregiver oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, til samarbejdspartnere, f.eks. Google Analytics, til brug for udarbejdelse af statistik om f.eks. brugen af vores hjemmeside.

m)    at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser, som vi måtte være underlagt.

 

3.2  Vores grundlag for behandling er:

a)    Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, mens du er abonnent hos Story House Egmont, i forbindelse med punkt 3.1 a-c, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.;

b)    Behandlingen er baseret på det samtykke til markedsføring du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d-f og h-l, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis grundlaget for behandlingen er samtykke: Så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Du kan trække dit cookiesamtykke tilbage her. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

c)    Behandlingen er nødvendig for, at Story House Egmont kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

d)    Behandlingen er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler os i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 m, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger i

a)    op 5 år efter kontrakten er opsagt jf. bogføringsloven.

b)    Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, sletter vi dine personoplysninger fra vores markedsføringslister.


4    Kategorier af personoplysninger der anvendes

4.1     Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger /anvender denne hjemmeside.

5    Dine rettigheder

5.1     Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 11 nedenfor.

5.2     Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 11 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3    Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6    Personoplysninger - Børn

6.1     Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet eksplicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

7    Kategorier af personoplysninger

7.1     Vi behandler følgende personoplysninger:

  • personhenførbare oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, inklusive oplysninger, som du giver, når du registrerer dig selv på hjemmesiden, eller begynder at bruge      hjemmesiden, eller når du foretager et køb på hjemmesiden;
  • personhenførbare oplysninger som du har givet os,når du kommunikerer med os via telefon, email eller på anden vis;
  • personoplysninger, som du har givet os via andre produkter, ejet af Story House Egmont A/S, sociale medier, loyaltetsprogrammer og konkurrencer;

7.2     Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålet angivet i punkt 3 ovenfor. Når formålet er opfyldt, vil vi enten anonymisere eller slette personoplysninger, som du har givet os.

8    Overførsel og videregivelse af personoplysninger

8.1    Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

8.2     Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

8.3     Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

8.4     Vi overfører dine personoplysninger til bl.a. Facebook og Google med henblik på at sende dig målrettede henvendelser. Facebook Ireland og vi er fælles dataansvarlige for den fælles behandling, som består i indsamling og videregivelse af personoplysninger til Facebook. De oplysninger, der kræves iht. artikel 13(1)(a) og (b) i GDPR, kan findes i Facebook Irelands Datapolitik på https://www.facebook.com/about/privacy.
Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

8.5     Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

9    Sikring af dine personoplysninger

9.1     Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

10    Opdatering af Privatlivspolitikken

10.1     Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspoitikken.

11 Dansk Online Index

Websitet er tilsluttet Dansk Online Index, der måler al trafikken på danske websites. Målingen udføres af Kantar Gallup på vegne af Danske Medier Research ApS, der er dataansvarlig. Der anvendes cookies fra: tns-gallup.dk og ssl-danskemedier.tns-gallup.dk til brug for indsamling af oplysninger om IP, tidspunkt, tekniske oplysninger om enhed fx OS, browser version m.v. for at føre statistik over trafik på sitet. Data gemmes uden tidsbegrænsning i aggregeret form, der ikke kan føres tilbage til brugeren. 

12 Ejer og kontaktinformation

12. 1 Dette website er leveret af:

Story House Egmont A/S

Strødamvej 46 2100 København Ø

CVR-nr. 83131128

12.2 Hvis du har en henvendelse vedr. persondata, beder vi dig kontakte os via denne hjemmeside: https://persondata.storyhouseegmont.dk/

Har du generelle kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med ovenstående retningslinjer, er du velkommen til at kontakte Story House Egmont A/S på tlf. 39 45 75 00.